Etterinnstallering av heis

To publikasjoner om etterinstallasjon av heis i boligbyggelag. Utarbeidet av NBBL (2009).

Til sammen er det etterinstallert ca. 200 heiser i boligbyggelagenes forvaltningsmasse de siste 20 årene. Etter at den statlige tilskuddsordningen forsvant har det vært realisert svært få heisprosjekter i eksisterende boligselskap tilnyttet boligbyggelag.

Heisen er en kostbar investering, og NBBLs forvaltnings-undersøkelse 2008 viser at boligselskapene prioriterer andre opprustingstiltak fremfor heis. Etterinstallering av heiser er omfattende prosjekter, som krever stor teknisk kompetanse og gode rådgivere.

En rekke tiltak kan føre til flere heisprosjekter i bolig-selskapene. Rapporten Etterinnstallering av heis i boligselskap peker blant annet på økonomiske tilskuddsordninger, kompetanseheving, tekniske avklaringer og muligheter for å påvirke heisbransjen. 

Veilederen Etterinnstallering av heis i borettslag viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gis også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning. De fleste boligbyggelag kan bistå borettslag i heisprosjekter.

Begge publikasjonene er utarbeidet av NBBL i samarbeid med boligbyggelag som har erfaring fra heisprosjekter.