Etterinstallering av heis i eldre boligblokker

Rapporten «Dialogkonferanse om etterinstallering av heis i eldre boligblokker» oppsummerer utfordringer og muligheter ved etterinstallering av heis i Oppegård kommune.

Husbanken støttet Oppegård kommune med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, med formål å belyse muligheter for etterinstallering av heis i boligblokker fra 1960-, 1970- og 1980-tallet. De eldre boligblokkene i Oppegård kommune er utfordrende, ettersom de nesten uten unntak har trange trapperom som ligger helt omsluttet av boareal, midt inne i blokkene, uten forbindelse med fasaden. Dette er en kjent problemstilling for mange boligblokker i Norge, og gjør det vanskelig å etterinstallere heis.

Tema for dialogkonferansen var ulike produkter og løsninger for heis, og gode løsninger som ivaretar brannsikkerhet og tilgjengelighet. Målgruppen for rapporten er styrer i borettslag og sameier, men metode og innhold i rapporten kan være til inspirasjon for andre kommuner og boligbyggelag i arbeidet med etterinstallering av heis. Utfordringer og muligheter i boligblokkene i Oppegård har stor overføringsverdi til eldre boligblokker i resten av landet.

Rapporten fra Oppegård kommune er tredelt. Første del av rapporten oppsummerer forarbeidet med dialogkonferansen, gjennomføring og faglige diskusjoner. Del to av rapporten oppsummerer spørreundersøkelsen som ble sendt ut til deltakerne etter konferansen. Det ble også utarbeidet en idéskisse til en alternativ løsning for etterinstallering av heis i etterkant av konferansen. Idéskissen «En ny sosial fasade» av Marie Lowzow Morland arkitektur utgjør siste del av rapporten.

Rapporten er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

forside av rapport om etterinstallering av heis i oppegård kommune

Dialogkonferanse om etterinstallering av heis i eldre boligblokker

Forfatter: Solvor Berlin Boasson
Utgitt av Oppegård kommune, 2015