Kjøkkenet - valg og løsninger

Bedre kjøkken for funksjonshemmede - en veileder fra Norges handikapforbund (2009).

I denne veilederen gis det råd om valg og tilpasning av kjøkken. Veilederen bygger bl.a. på brukererfaringer, innspill fra fagfolk og offentlige etater. Den viser hvordan kjøkkenet kan gi gode arbeidsforhold når det legges til rette for både sittende og stående arbeidsstillinger.

Målgruppen for heftet er personer med funksjonsnedsettelser som har behov for en bedre kjøkkenløsning. Heftet er også nyttig for fagfolk som gir råd og veiledning ved valg og utforming av kjøkken. Innholdet i heftet er særlig rettet mot personer som grunnet nedsatt bevegelsesevne trenger å tilrettelegge omgivelsene. (Kilde: Veilederen)