Store bofellesskap for personer med utviklingshemming

Hvilke konsekvenser får store bofellesskap for brukernes hverdag? Rapport om bofellesskap for utviklingshemmede utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning (2011).

Mens retningslinjene knyttet til reformen for utviklingshemmede i 1991 var at bofellesskap skulle være for fire eller færre, er trenden i dag å samle mange flere. I følge forfatterne er mer enn halvparten av bofellesskapene som er bygd etter år 2000, for sju eller flere. Denne rapporten vil kort beskrive denne trenden, men legger hovedvekten på hvilke konsekvenser utviklingen kan ha for tjenestene og brukernes hverdag. (Kilde: rapporten)