FAFO: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Rapport om boligløsninger for personer med tjenestebehov, utarbeidet av FAFO (2012).

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om et utvalg kommuners perspektiver på og erfaringer med å etablere kommunale samlokaliserte boliger og store bofellesskap for personer med tjenestebehov. Som bakgrunn for undersøkelsen er det foretatt en gjennomgang av statlige styringsdokumenter på området, tilgjengelig forskning og statistikk.

Prosjektet er initiert og gjennomført av FAFO på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartmentet.