Aldring og helse: Eldre personer med utviklingshemning

En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer, utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (2013).

Kartleggingen av botilbudet til personer med utviklingshemning er en del av en større nasjonal kartlegging som Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gjennomførte i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Alle landets kommuner ble bedt om å besvare et spørreskjema om botilbudet til eldre personer med utviklingshemning. Med bakgrunn i prosjekter i regi av fagenheten Utviklingshemning og aldring ved kompetansesenteret, har det i tillegg vært ønskelig å kartlegge omfanget av demens- og kreftsykdommer hos eldre med utviklingshemning.

Dette er ikke en rapport som går i dybden, men gir et lite overblikk på noen viktige områder for eldre personer med utviklingshemning i dag. Områder og kunnskap det er viktig å ta med i den videre debatten om veien videre 20 år etter HVPU-reformen.
(Kilde: rapporten)

Eldre personer med utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning

En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer

Trude Helen Westerberg
ISBN 978-82-8061-181-9
Aldring og helse, 2013