Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft

DAMVAD har fått i oppdrag fra Husbanken å utvikle et resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft.

Rapporten presenterer et omfattende verktøy for å måle resultat og måloppnåelse langs mange parametere. Det er viktig å understreke at selv om det etableres et verktøy for å måle resultater og effekter, vil ikke verktøyet fortelle den fulle sannheten om områdesatsingene. En viktig grunn er at det ikke er identifiserbare data knyttet til alle mål Områdeløft har.

Oppdraget er tredelt:

  • Framskaffe kunnskap om resultater og effekter på tvers av områder
  • Utvikle et robust verktøy for videre måling av resultater og effekter
  • Bidra til læring og kunnskapsutvikling i Husbanken og i Områdeløftene

DAMVAD har i arbeidet lagt vekt på først å etablere en god forståelse av hvilke mål Områdeløft har, og hvilke indikatorer som kan gi informasjon av hvordan programmet beveger seg mot målet. Utarbeidelsen av denne målforståelsen har i seg selv gitt verdifull læringsutbytte. Indikatorene skal derfor leses som nettopp indikatorer på bevegelse mot et mål. Indikatorutviklingen må så tolkes i forhold til hvilke prosjekter som er gjennomført. 

Oppdraget består av 3 delleveranser

  • Effekt- og resultatverktøy for områdeløft - hovedrapport
  • Effekt- og resultatverktøy for områdeløft - Områdeløft i Oslo
  • Effekt- og resultatverktøy for områdeløft - Områdeløft i Bergen, Trondheim og Drammen 
Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft

Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft

Hovedrapport

DAMVAD, 2015


Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft

Områdeløft i Oslo

DAMVAD, 2015

Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft - Områdeløft i Bergen, Trondheim og Drammen

Effekt- og resultatverktøy for Områdeløft

Områdeløft i Bergen, Trondheim og Drammen

DAMVAD, 2015

 Forside av rapporten : Resultat- og effektmålingsverktøy for Omradeløft

Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft

Fernanda Winger Eggen, Marthe Norberg-Schulz og Rolf Røtnes
Rapport 57-2017
Samfunnsøkonomisk analyse AS , 19. januar 2017