Utvikling og kvalitetssikring av konsept for enebolig

Rapport fra boligprosjekt i Harstad, utarbeidet av Wibeke Knudsen (2012).

Målsettingen med prosjektet var å utvikle en bolig som balanserer kvaliteter innenfor Husbankens definerte kvalitetsområder, utvikle tilpasningsdyktige løsninger, samt formidle erfaringer fra et byggherreperspektiv.

Boligen i prosjektet ligger 4,5 km sør for Harstad sentrum og skal bebos av en familie der et familiemedlem bruker rullestol. Boligen er universelt utformet, og plassert i kategorien lavenergibygg klasse 1.

Målet med denne rapporten har vært å formidle hvordan kvaliteter knyttet til arkitektur, energi og universell utforming er balansert, samt å beskrive prioriteringene. Forfatteren håper den vil gi et godt innblikk i en byggherres funksjonsbehov og prioriteringer, samt inspirasjon til andre boligbyggere og prosjekterende. (Kilde: rapporten)