Trebyen - en rapport om innovativ bruk av tre i byutviklingen i Trondheim 2005-2015

Prosjektet Trebyen Trondheim har de siste 10 år bidratt til en rekke innovative byggeprosjekter i Trondheim med høye ambisjoner innen bruk av tre og energiløsninger

Prosjektets mål var å bidra til

  • en videreutvikling av treprosjekter i den historiske og moderne trebyen Trondheim og i Trondheimsregionen.
  • å fremheve tre som et miljøvennlig og fremtidsrettet bygningsmateriale med svært positive egenskaper i forhold til både det indre og det ytre miljøet.
  • bærekraftig arkitektur og byutvikling med høye krav til og CO2 reduksjon

 


Trebyen

En rapport om innovativ bruk av tre i byutviklingen i Trondheim 2005-2015

Trondheim kommune
2015