SINTEF Byggforsk: Systematisering av erfaringer med passivhus

Rapport om kunnskap om passivhus, utarbeidet av SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Husbanken (2012).

Markedet for passivhus øker her til lands. En ny rapport viser at vi får stadig mer kunnskap om slike hus. Til nå er det bygget eller planlagt mer enn tusen boliger på passivhusnivå i Norge.

Rapporten fra SINTEF Byggforsk gir overblikk over ferdige og planlagte boliger på passivhusnivå i Norge. Forskerne mener passivhus kan være mer driftssikre og robuste enn vanlige boliger. Energibruken i passivhus varierer, men husene bruker mindre energi enn vanlige bygg.

Utredningen gir en systematisk oversikt over erfaringer med passivhusboliger i Norge og andre land. Den bygger på en gjennomgang av eksisterende litteratur samt nærmere analyse av noen utvalgte norske prosjekter.