Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge.

En annen målsetting har vært å få fram erfaringer og data om energiproduksjon fra utvalgte anlegg. Dette for at det skal kunne legges bedre til rette for at flere installerer solvarme. Basert på sju anleggsstudier av private solvarmeanlegg er det laget en eksempelsamling som viser hvordan disse anleggene fungerer (men prosjektet har ikke gått inn i alle tekniske detaljer rundt anleggene).

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Åshild Lappegard Hauge, Kari Sørnes, Åsne Lund Godbolt, Torhildur Kristjansdottir,
Åse Lekang Sørensen (Solenergiforeningen) og Eyvind Fredriksen
SINTEF Notat
SINTEF akademisk forlag
Prosjektnr.: 102005160
ISSN 1894-2466
ISBN 978-82-536-1395-6 (pdf)