Stavneblokka - treets svar på leca

Rapport, håndbok og klimaregnskap for Stavneblokka, utarbeidet av Gaia Trondheim og Hambra (2012).

Stavneblokka er en bygningsblokk til bruk i innvendige skillevegger og til uisolerte konstruksjoner, ev. del av isolert yttervegg. Den består av 98% resirkulert tre fra returtrevirke med dimensjonene 0,30*0,60*0,18cm.

Stavneblokka ble utviklet i samarbeid mellom Stavne Arbeid og Kompetanse KF ved Kenneth Urdshals, Anne Sigrid Nordby, arkitekt og forsker ved NTNU, og Kristin Støren Wigum, industridesigner og forsker, Gaia Trondheim. Ideen til Stavneblokka bygger på Gaia Lista og arkitekt Bjørn Berges tanke om å forlenge den naturlige lagringen av karbon i trevirke og gjennom bruk av returtrevirke og kapp, utsette CO2 utslipp som oppstår ved forbrenning av tre. (Kilde: rapportene)

Rapport 1 beskriver prosjektets fase II og inneholder en håndbok for egenproduksjon og selvbygging.

Rapport 2 inneholder klimagassregnskap med Stavneblokkas miljødata sammenliknet med andre liknende produkter.