Sluttrapport prosjektet Regionsenterprogram

Prosjektsamarbeid på tvers av fylkesgrensene, ved Lenvik, Namsos, Vågan og Sør-Varanger kommune (2009).

Hva er et regionsenter? Et regionsenter er i denne sammenhengen en småby/større tettsted med klare senterfunksjoner overfor omkringliggende omland. Omlandet er begrenset, slik at et regionsenter i liten grad har servicefunksjoner knyttet til hele fylket. I hovedsak vil et regionsenter ha hoveddelen av aktuelle servicefunksjoner overfor egen BAS region.

Prosjektet "Regionsenterprogram" er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Namsos, Vågan, Lenvik og Sør-Varanger, støttet av Husbankens regionkontorer i Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Det overordnede målet med prosjektet har vært å gi vekst og utvikling i de involverte sentra med tilhørende omland. Dette innebærer at man gjennom det arbeidet som gjøres i programmet skal styrke den rollen regionsentrene har i forhold til å være viktige servicesentre og virke stabiliserende for bosettingsmønsteret. Hovedsatsningsområdet har vært å styrke rollen til kommunen som samfunnsutvikler.