Vindkraftverk i bygg: Hva er mulig?

En ny rapport fra SINTEF tar for seg muligheter og hindre for bruk av små, bygningsintegrerte vindkraftverk i Norge.

Små vindkraftverk kan utgjøre et viktig tilskudd til strømproduksjonen i byer og tettbygde strøk. Men hvordan kan vi utnytte vinden på beste måte?

Forskere fra SINTEF Byggforsk har gjennomgått dagens teknologi og sett på internasjonale prosjekter hvor vindkraftverk er installert på og i bygninger. I tillegg er det gjennomført energisimuleringer, og bygningseiere er intervjuet for å kartlegge holdninger til bygningsintegrerte vindkraftverk.

Plassering og utforming avgjør
Undersøkelsene viser at plassering, størrelse og utforming av vindturbinene er avgjørende for om det er lønnsomt å installere vindkraftverk i og på bygninger. I tillegg har topografien i området og eventuelle vindtunneleffekter stor betydning.

- Vindkraftverk i bygninger er et område det er forsket lite på i Norge, sier seniorforsker og en av forfatterne bak rapporten, Matthias Haase. - Vi er allerede i gang med planleggingen av et nytt prosjekt der målet er å få mer kunnskap om vindforhold i byer og små, bygningstilpassede vindturbiner.

Haase vil gjerne bli kontaktet av bygningseiere, rådgivere, vindmølleprodusenter, installatører samt andre forskningsinstitutter som ønsker å delta eller høre mer om det nye prosjektet.

 


BAWT – Building augmented wind turbines

New knowledge, integrated solutions, and technologies of small/micro wind turbines

Matthias Haase, Erica Löfström
SINTEF Building and Infrastructure
Materials and Structures