Sintef Byggforsk: Prosjektering av passivhus

Veileder utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Boligprodusentenes forening (2012).

Denne veilederen er en oppfølger til Byggforsk Anvisning 40 Energieffektive løsninger i småhus (2004) og skal være en hjelp i forbindelse med prosjektering og utvikling av passivhusboliger.

Veilederen tar utgangspunkt i passivhuskravene i standarden NS 3700 "Kriterier for passivhus og lavenergibygg. Boligbygninger" og presenterer bakgrunnen for fastsettelse av disse kravene. Den presenterer også hvilke faktorer som påvirker beregnet energibehov etter standarden.

Som et eksempel vises beregning av energibehovet i et småhus ved hjelp av det dynamiske energisimuleringsprogrammet TEK-sjekk Energi. Det valgte eksempelet er en enebolig i to fulle etasjer med flatt tak og oppvarmet 167 m2.
(Kilde: rapporten)