Passivhuset Løvset

Sluttrapport fra byggingen av passivhuset på Løvset i Melhus kommune, som var kjedens første passivhus. Boligen er oppført etter NS 3700:2010 - kriterier passivhus.

Passivhuset Løvset er Norgeshus sitt første pilotprosjekt som passivhus etter Norsk Standard NS 3700, utgave 2010. Boligen er prosjektert av Norgeshus AS sitt ingeniør- og arkitektkontor og bygd av Norgeshusforhandler Gauldal Bygg AS. Boligen inneholder to enheter med hovedleilighet på 150m² og en bileilighet på 48m². Begge enheter er tilpasset Husbanken sitt krav til universell utforming. Tilhørende boligen er garasje/carport.

Passivhuset Løvset

Sluttrapport

Snorre Bjørkum, teknisk sjef Norgeshus
2013

Boligen har et moderne utrykk, er spesialtilpasset tomta og bygget som tradisjonelle konstruksjoner i tre med bruk av Iso3 stender fra Moelven og ekstrem 33 isolasjon. Varmesystem er solfangere til oppvarming av varmtvann samt luft - vann varmepumpe med vannbåren varme i gulv. Det er lagt inn solskjerming/screen på fasadene mot sør og vest for å unngå overoppheting og skal sikre et godt inneklima. Resterende varmebehov dekkes av EL. Total BRA er 198m² for boligen.

Boligen er satt opp på Løvset i Melhus, ca. 20 km sør for Trondheim, på ei utsiktstomt utover Rødde, Leinstrand og Gaulosen. Byggestart var mai 2011 med ferdigstillelse på nyåret 2012.

Prosjektet har for Norgeshus Gauldal Bygg AS og Norgeshus AS vært en lærerik prosess og alle deltakende parter i prosjektet har høstet kunnskap om passivhus, da i forhold til prosjektering, byggetekniske løsninger og tekniske installasjoner.

I begynnelsen av august er bygget tett og vinduer er satt inn, og bygget står til uttørking før isoleringen begynner. Tetthetsmåling på tett bygg ble utført av Rambøll i slutten av august og resultat viser 0,3 som gir en pekepinn på at tettheten vil ligge under prosjektert lekkasjetall på 0,5. Det ble i prosjekteringen og utførelsen lagt stor vekt på tettedetaljer samt lage gode løsninger med hensyn på utfordringer.

Sluttmåling av tetthet på ferdig bygg ble utført av Rambøll, og det ble et flott resultat på 0,3, som må sies å være meget bra og da godt under kravet til tetthet for passivhus jfr. NS 3700.

Passivhuset har vært omtalt i media både i Adresseavisen, Aftenposten samt tidsskrifter som Byggeindustrien og Byggmesteren. Norgeshus har fått mye omtale på prosjektet, og innad i Norgeshus har prosjektet også blitt markedsført. På Norgeshus sin kongress i mars 2012 ble Passivhuset Løvset kåret til årets prosjekt blant alle landets forhandlere og prosjekter i regi av Norgeshus. Generelt vil Norgeshus benytte prosjektet for læring og formidling for andre prosjekter som bygges og vil bli bygd i Norgeshus i årene framover. Prosjektet gjør også Norgeshus godt forberedt på nye regler som kommer i 2015.

Prosjektet ble også, som en av tre, nominert til årets prosjekt i Boligprodusentenes Forening. Arbeidet med dokumentasjon og formidling av prosjektet ble støttet med 130.000 i kompetansetilskudd fra Husbanken
Prosjektet er også beskrevet nærmere i Husbankens eksempeldatabase.