Fjogstad-Hus: Passivhus Rossåsen

Sluttrapport fra passivhusprosjekt i Rogaland, utarbeidet av Fjogstad-Hus (2012).

Fjogstad-Hus AS har gjennom en årrekke prosjektert og oppført lavenergiboliger med gode tekniske løsninger. Da Sandnes kommune sluttet seg til paraplyorganisasjonen Fremtidens Byer, øremerket kommunens tomteselskap en del tomter til ”passivhus” som ble kjøpt og oppført av Fjogstad-Hus. Passivhus Rossåsen ble kåret til årets boligprosjekt av Boligprodusentenes forening i 2012.

Prosjektet består av frittliggende eneboliger. Kvalitetssikring av tekniske løsninger, miljø, energiforbruk og kost/nytteverdier har vært gjennomgående temaer i alle ledd. Ambisjonsnivået har vært å være ledende innen ”passivhus bebyggelse” og ha kontroll på hva som skjer i denne type høyisolerte konstruksjoner. Det har også vært et mål å være på utkikk etter mer effektive og rasjonelle løsninger innen energi, miljø og økonomi.

Beskrivelse av byggenes utførelse, konstruksjonsdetaljer, detaljer for ventilasjon, oppvarming, energiberegning og resultat fra trykktesting av boligene er beskrevet i rapporten. (Kilde: rapporten).

Sluttrapport passivhus Rossåsen

Sluttrapport passivhus Rossåsen

Ivar Loddervik
Fjogstad-Hus, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken