Hvordan igangsette og drifte et PAL-prosjekt

Passivhus - aktiv læring (PAL) er et stort samarbeidsprosjekt i Sør-Trøndelag som involverer fire VGS-skoler, kommuner, entreprenører, arkitekter, Husbanken og FoU-miljøer.

Hovedmålsettingen i prosjektet er å bidra til en framtidsrettet opplæringsarena for elever på yrkesfaglig studieretning, da spesielt bygg- og anleggsteknikk.Engasjement og involvering er viktige faktorer der skolene byggermorgendagens energieffektive boliger med universell utforming forkommunene.

Med utgangspunkt i erfaringer fra fire prosjekter, presenterer vi i dette heftethvordan fylkeskommuner, skoler, kommuner og entreprenører kan starte opptilsvarende prosjekt. Vi redegjør for bl.a. organiseringen, prosjektøkonomi,regional næringsutvikling og framdriftsplan. Vi gir tips basert på konkreteerfaringer og ser på suksessfaktorer og utfordringer.PAL-prosjektet ble til etter inspirasjon fra Blakstadmodellen i Aust-Agder.

 

Hvordan igangsette og drifte et PAL-prosjekt

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Anders Lehn og Per Erik Sørås, Byggopp ved Erik Wang, Husbanken v/Birger Jensen

 

 

 Husbanken har etablert en egen temaside for elever som bygger passivhus på oppdrag fra kommunen. Les om prosjekter på Sørlandet og i Trøndelagsfylkene på disse sidene.