Lavenergiprogrammet: Osloprosjektet

Sluttrapport om passivhuskompetanse, utarbeidet av Byggenæringens landsforening ved Lavenergiprogrammet (2012).

I Oslo ønsker politikerne at alle nye kommunale bygg skal være passivhus i 2014. Flere av kommunens utbyggingsavdelinger er opptatt av at også rehabiliteringsprosjekter i regi av kommunen skal holde høye energistandarder. For at disse ambisiøse målene skal nås er det avgjørende at deltakerne i planlegging, produksjon og drift av bygninger i Oslo har de kunnskapene som kreves.

Dette er bakgrunnen for at Lavenergiprogrammet, AHO, HiO, SINTEF, FiO og Sogn videregående har gått sammen om et felles prosjekt for bred, tverrfaglig kompetanseheving.

Prosjektet har tre hovedmål: Utdannning - FOU - Formidling/kunnskapsoverføring.
(Kilde: Lavenergiprogrammet)