Bellona: Oslo Smart City

Rapport om hovedstadens miljøpotensial, utarbeidet av PricewaterhouseCoopers på vegne av Bellona og Siemens, i samarbeid med Oslo kommune (2011).

Oslo ble i 2009 kåret til Europas tredje mest miljøvennlige by av European Green City Index. Selv om Oslo kommer godt ut i undersøkelsen har byen store ambisjoner. Innen 2030 ønsker byen å halvere klimagassutslippet, og innen 2050 har Oslo et mål om å være klimagassnøytral.

Rapporten viser at vi ikke trenger å finne opp ny teknologi eller nye løsninger for å realisere dette vesentlige potensialet. Eksisterende teknologiske løsninger kan gjøre jobben og rapporten gir svar på hvilke tiltak som kan gjennomføres. (Kilde: rapporten)

Les mer om rapporten på sidene til Bellona.