Økonomi knyttet til bygging og drifting av passivhus

Barnehager med passivhusstandard og lavenergistandard er tema i kompetansetilskuddsrapport fra Trøndelag forskning og utvikling (2010).

I dette prosjektet har man sett på de økonomiske konsekvensene for barnehager bygd som passivhus i forhold til TEK 2007. Man har sammenliknet to barnehager; en bygd som passivhus og en bygd etter TEK 97/ TEK 2007.

Rapporten avdekker erfaringer fra bygg og drift av en barnehage med passivhusstandard og en med lavenergistandard, samt en barnehage som er rehabilitert etter gjeldende teknisk forskrift 1992 og TEK 97.