Rapport om økohuset i Biestøa

Et bygge- og formidlingsprosjekt i Grimstad, utarbeidet av Roar Ousland og Marit Grinaker Wright (2012).

Roar Ousland og Marit Grinaker Wright har mange års bakgrunn fra miljøbevegelsen og arbeid med formidling, og det falt derfor naturlig å bruke byggeprosjektet Økohuset i Biestøa til å videreutvikle og formidle kunnskap om en bærekraftig, kretsløpsorientert måte å tenke og bygge hus på: Forbruke lite, vare lenge, ikke forurense.

Det er lagt stor vekt på å velge økologisk forsvarlige løsninger. Det som kjennetegner byggeprosjektet er en mest mulig helhetlig og gjennomført kretsløpstankegang som er lagt til grunn både ved utnytting av tomta, utforming av huset og ved valg av materialer og løsninger.

Hovedmål med prosjektet har blant annet vært å sikre kvaliteten i det ferdige bygget, tilføre ny fagkompetanse for fagfolk og andre interesserte og legge til rette for målinger av energibruk og inneklima. Huset skal framover i bruksfasen kunne benyttes til forskning for å dokumentere egenskaper og effekter av denne byggemåten og bidra til å utvikle et lavteknologisk alternativ til passivhusstandarden fram mot TEK 15. (Kilde: rapporten)

Se egen blogg om økohuset.