Sørum økoforening: Økogrend Sørum 2010-2012

Rapport om bosetting basert på økologiske prinsipper, utarbeidet av Sørum økoforening (2012).

Sørum Økogrend er et ideelt prosjekt som jobber for å realisere en økogrend på Rånåsfoss i Sørum kommune med byggestart våren 2015. Foreningen ønsker 25-30 boliger konsentert rundt 3 tun, med et felleshus i et av tunene.

Universell utforming skal være en rettesnor for den fysiske utformingen av bygninger og arealer, og foreningen arbeider for å redusere det økologiske fotavtrykket i alle ledd, fra husbygging til matproduksjon og avfallshåndtering.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Økogrend Sørum.