Miljøvennlig boligventilasjon

Kan et bolighus med naturlig ventilasjon ha like lave klimagassutslipp som et hus med balansert ventilasjon og varmegjenvinning? Masteroppgave av Vegard Heide, NTNU (2012).

Global oppvarming som følge av økte utslipp av CO2 har ført til mer fokus på å redusere miljøbelastningen fra menneskelig aktivitet. I byggsektoren gjøres det et stort arbeid med utvikling av ny teknologi og ulike løsninger for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp.

I Norge er med varmegjenvinning den mest anbefalte løsningen, men et mindretall hevder imidlertid at naturlig ventilerte hus kan være like bærekraftige. Det er foretatt en sammenlikning på modellbygninger med naturlig ventilasjon og for å finne ut hvilken løsning som er mest bærekraftig. Beregningene viser at det totale klimagassutslippet i et livsløpsperspektiv fra et hus med naturlig ventilasjon i noen tilfeller kan være like lav som fra et hus med .

Miljøvennlig boligventilasjon

Miljøvennlig boligventilasjon
Sammenligning av klimagassutslipp med naturlig og

Masteroppgave av Vegard Heide
NTNU, 2012

Les også artikkel med samme tema av Vegard Heide og Matthias Haase.