Mal for gjennomføring og oppfølging av passivhusprosjekter

Hvordan kan man i forbildeprosjekter tilrettelegge for framtidig måling og evaluering? Rapport fra Boligprodusentenes forening (2011).

Passivhus er superisolerte bygg nesten uten oppvarmingsbehov. Konseptet ble opprinnelig utviklet i Tyskland på begynnelsen av 1990-tallet og gikk ut på å isolere boligen så godt at hele oppvarmingsbehovet kunne dekkes med ettervarming av tilluften i det balanserte ventilasjonsanlegget. Man slapp dermed et konvensjonelt (les:vannbåret) varmeanlegg, og sparte installasjonskostnader kunne brukes til investeringer i en mer energieffektiv bygningskropp.

Norske myndigheter signaliserer gjennom Klimaforliket at passivhusnivå skal være forskriftskrav i 2020 (KLIMAFORLIKET, 2008).

Boligprodusentenes Forening jobber nå aktivt for at medlemmene skal kunne levere passivhus når kravet kommer i det norske regelverket. For å nå passivhusambisjonen for nye boliger anbefaler Boligprodusentene en strategi som retter seg direkte mot alle de som bygger boliger. Virkemidlene innrettes slik at boligbyggerne stimuleres til å heve energikompetansen og forberede seg på det kommende passivhuskravet, samtidig som det iverksettes utviklingsprosjekter knyttet til ny teknologi, nye løsninger og nye prosesser som gjør det enklere og mer kostnadseffektivt å prosjektere og bygge passivhus. I dette inngår også forsøks- og demonstrasjonsbygging for å høste kunnskap og erfaringer om passivhus. (Kilde: rapporten)