LIPA miljøprosjekt: Rehabilitering til plusshus

Prosjektrapport om bærekraftig rehabilitering av enebolig, utarbeidet av Markør as (2012).

LIPA miljøprosjekts (2009-2012) mål var å gjennomføre Nordens første rehabilitering av en frittliggende enebolig til passivhusstandard og videre til et plusshus. Den ferdigstilte bygningen skulle så fungere som et opplevelsessenter for miljøvennlig livsstil og en plattform for videre forskning innen bærekraftig teknologi.

Et utvalg av aktører innen næringslivet og det offentlige ble invitert til å delta, hvilket utgjorde 22 store og små aktører fra Norge, Sverige og Danmark. I tillegg fikk prosjektet tidlig status om FoU-prosjekt gjennom SkatteFUNN-ordningen i regi av Norges forskningsråd. Initiativtakerne var Sukhi Karlsen og Thomas Flower-Ellis som også fungerte som prosjektledere.

Under prosjektets tre år ble LIPA en verdifull ressurs for flere grupper. Prosjektets tetteste samarbeid var med kunnskapsaktører som hadde et bredt syn på de globale klimautfordringene. Her nevnes spesielt Husbanken og Institutt for byggekunst, historie og teknologi ved NTNU. Disse samarbeidene resulterte blant annet i flere nyttige publikasjoner, deriblant en bok om prosjektet med tittelen Energy and Architecture - Improvement of energy performance in existing buildings.
LIPA miljøprosjekt - rehabilitering til plusshus

Rehabilitering til plusshus

LIPA miljøprosjekt

Markør as, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

Vedlegg til rapporten:
Engelsk sammendrag
Tetthetskontroll og termografering av Linesøya skole
Linesøya - thinking a building as a living organism
Bjørk miljøsenter: et annerledes miljøtiltak
Energy and architecture - improvement of energy performance in existing buildings
Energy retrofitting of an ex-school on Linesøya - Norway
Nyhetsbrev februar 2011
Nyhetsbrev april 2011