Kvartal 98 Bodø

Utredning om energiforsyning til byeiendom under planlegging. Rapporten er utarbeidet av Bodø sentrum (2010).

Kvartal 98 er en større byeiendom beliggende i Bodø sentrum, og ligger i sin helhet innenfor den vedtatte for Nerbyen. Området eies og disponeres av eiendomsselskapet Bodø Sentrum AS.

Det er utarbeidet arealplan for eiendommen, hvor hovedtrekket er at eksisterende bygningsmasse skal saneres og erstattes av ny. Planene omfatter 10 nye bygg med et samlet areal på om lag 30.000 m2. Reguleringsbestemmelsene for Nerbyen pålegger utbyggeren av Kvartal 98 å tilrettelegge bygningsmassen
for tilknytting til fjernvarmeforsyning. Dette oppfattes som et pålegg om at bygningene skal tilrettelegges for vannbåren varme.

Denne utredningen viser hvilke realistiske alternativer som finnes for varmeforsyning under disse rammebetingelsene.