Kommunenes bruk av startlån og syn på miljøboliger tilrettelagt for ungdom

Markedsundersøkelse gjennomført av Green Living (2011).

Green Living Holding as har i samarbeid med Husbanken gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge kunnskap om bruk av Startlån i norske kommuner og deres syn på miljøboliger for ungdom.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar-mars 2011, og målgruppen har vært et representativ utvalg kommuner med over 4800 innbyggere.

Rapporten viser resultater fra undersøkelsen med kommentarer og tanker videre.