Veileder for kombinerte varmesystemer i boliger - solenergi og vedovn med vannkappe

I denne veilederen settes det fokus på en kombinasjon av oppvarmingsløsninger som så langt ikke er mye brukt i Norge: Vedfyring, solfangere og vannbåren distribusjon.

 


Veileder for kombinerte varmesystemer i boliger

-solenergi og vedovn med vannkappe

Energiråd Innlandet
2015

 

Et kombinert oppvarmingssystem øker fleksibiliteten for brukeren, bruker mindre strøm til oppvarmingsformål, og gir god komfort. For de som har god tilgang på ved er dette systemet en god løsning, siden veden brukes både til hygge, varme fra ovnen, og til oppvarmet vann via vannkappen.

Selv om det finnes mange produkter og løsninger på markedet for denne typen kombinerte oppvarmingssystemer, er det hittil tatt lite i bruk i Norge. Noe av grunnen til dette kan være manglende informasjon mot husholdningene, mens manglende erfaring hos fagfolk og leverandører av blant annet rørlegger og elektrikertjenester også spiller inn. Denne veilederen er et bidrag til å overkomme disse informasjonsbarrierene, med praktisk rettede råd om hvordan et fleksibelt oppvarmingssystem basert på ved og solvarme kan legges opp samt noen elementer man bør tenke på når man skal planlegge og bruke et slikt system.