Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer

Rapporten Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer er nyttig for alle som er involvert i miljøvurdering av byggevarer – arkitekter, rådgivere, byggherrer og entreprenører, samt studenter og forskere.

I rapporten er åtte isolasjonsmaterialer sammenliknet med hensyn til energibruk og klimagassutslipp. Studien inkluderer utslipp fra råvarer, produksjon og transport til byggeplass. Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer er også beskrevet. Analysen er basert på miljødeklarasjoner for isolasjonsmaterialer. Å sammenlikne miljødeklarasjoner er sjeldent rett fram – det er mange hensyn å ta. Rapporten Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer imøtekommer behovet for en veiledning for denne typen sammenlikninger av isolasjonsmaterialer.

Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer

 

Reidun Dahl Schlanbusch, Selamawit Mamo Fufa, Kari Sørnes og
Torhildur Kristjansdottir
SINTEF Fag
SINTEF akademisk forlag 2014
ISSN 1894–1583
ISBN 978-82-536-1406-9 (pdf)