KBBL: IQUS Draget Kristiansund

Rapport fra pilotprosjekt om passivhus i Kristiansund, utarbeidet av KBBL Prosjekt (2012).

Forbildeprosjektet passivhus (IQUS) er KBBLs satsing innenfor energieffektive boliger og har vesentlig høyere kvalitet og komfort enn gjeldende krav i teknisk forskrift. Prosjektet består av kompetansebygging, formidling/samarbeid og bygging av passivhus på Draget utenfor Kristiansund.

Prosjektet med formidling og samarbeid startet allerede april 2010, ved presentasjon av prosjektet som del av eksamensoppgave ved NTNU i Oslo i forbindelse med etterutdannelse i temaet prosjektering av lavenergiboliger og passivhus. Prosjektets del 2 ”formidling og samarbeid” under byggingen av visningshuset ble ferdigstilt 1.11.2012. Visningshuset legges ut for salg med overtagelse i juni måned 2013. Frem til denne overtagelsen skal visningshuset brukes som en kunnskapsbank fylt med informasjon som bransjen, skoleverket og andre kan komme innom og høste erfaringer. (Kilde: rapporten)