Mulighetsstudie av plusshus boligfelt i Bærum

På en boligtomt i Bærum planlegger tomteeier Idun Wingeet bærekraftig boligprosjekt med plusshus-standard ogmed fokus på bærekraft i et større perspektiv.

Målgruppen er barnefamilier. Denne mulighetsstudien skal bidra til å gjøre det attraktivt for en utbygger å gå inn i prosjektet og stå for selve utbyggingen. Mulighetsstudien er finansiert av Husbanken og utført i tett dialog med Idun Winge og med utgangspunkt i hennes ambisjoner og verdier for prosjektet:

1. Innovativt fokus på miljø og energibruk
2. Tilrettelegging for økt livskvalitet
3. Brukerstyrt medvirkning (ikke utbyggerstyrt)
4. Gjenbruk/ kulturbevaring

 


Boliger i Brynsveien 146, Bærum

Boligprosjekt med plusshus-standard og fokus på bærekraft i et større perspektiv - en mulighetsstudie

Markus Schwarz, Ingebjørg Skaare og Ellen Heier
Snøhetta Oslo as
2014