Byøkologiske boliger i Hauskvartalet

Denne rapporten presenterer resultatet av 1,5 års arbeid med et forprosjekt for Byøkologiske boliger i Hauskvartalet støttet av Husbanken.

 


Byøkologiske boliger i Hauskvartalet

Kulturhuset Hausmania

Eriksen og Skajaa Arkitekter AS
2015

 

Prosjektet er gjennomført under ledelse av Eriksen Skajaa Arkitekter sammen med brukere og beboere i Hauskvartalet og Hausmania SA. Hausmania SA og Anthon B Nilsen Eiendom AS har på grunnlag av prosjektet sammen forsøkt å kjøpe eiendommene og realisere prosjektet. Salgsprosessen der Oslo Kommune ved Eiendom og -byfornyelsesetaten står som selger er ikke avsluttet. 

Prosjektet er et innovativt samhandlingsprosjekt for utvikling av byøkologiske lavkostnadsboliger og arbeidskollektiv med sosial profil, samt kulturarealer og flerbrukshall, i tråd med reguleringsplanens krav om høy grad av medvirkning. 

Forprosjektet for boligdelen i Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 har i tillegg til støtte fra Husbanken fått støtte fra Tre og By, som er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og Innovasjon Norge, for å utvikle flere boligprosjekter i tre i byen. Forprosjektet ble igangsatt høsten 2013. Hauskvartalet er en visjon om å utvikle et levende og helhetlig byøkologisk kulturkvartal midt i Oslo sentrum. Visjonen er forankret i formålet og intensjonen i reguleringsplanen. 

Helt siden arbeidet som kulminerte i reguleringsplanen i 2008 har målsetningen vært å styrke boligtilbudet og kulturmangfoldet i Hauskvartalet. Sirkustomta, Hausmannsgate 28-32 skal utvikles til et Kulturaktivitetshus/flerbrukshus/læringshus for kulturarbeidere for å bidra til å nå målet om et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i tråd med vedtatt