Hunstad Sør / Sweco: Fremtidige energiløsninger

Utredning om energiløsninger på byggefelt i Bodø, utarbeidet av Hunstad Sør utbyggingsselskap i samarbeid med Sweco (2012).

Utredningen omhandler forslag til fremtidige energiløsninger for byggefelt på Hunstad Sør i Bodø.

Løsningene er tilpasset energikrav iht. til TEK10, samt forventninger om at skjerpede energikrav vil tre i kraft i utbyggingsperioden. Varigheten av utbyggingsperioden er ikke fastsatt, men denne kan forventes å vare opptil 20 år.

Basert på lang byggeperiode er det foretatt en vurdering av hvilke energikrav som vil bli gjeldende for de ulike feltene. Disse forutsetningene danner en basis for beregningene vedlagt utredningen. Man har tatt høyde for tre ulike energikrav kategorier. TEK10 standard, lavenergi klasse 1 og passivhus. (Kilde: rapporten).