Kristiansand kommune: Framtidens bydel

Sluttrapport fra forprosjekt utarbeidet av Kristiansand kommune (2012).

Kristiansand kommune har i perioden 2011-2012 gjennomført et forprosjekt for «Fremtidens bydel i Kristiansand». Prosjektet er støttet av Husbanken og Miljøverndepartementet.

Hovedmålet for framtidens byer er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene, og å utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og
næringsutvikling.

I valg av type bydel ble det bestemt at Framtidens bydel i Kristiansand skulle være et nytt større utbyggingsområde der en interessert utbygger, eller utbyggerkoalisjon, står for planlegging og gjennomføring.Juryens valg falt på Bjørndalen i bydel Lund, som er et utbyggingsområde med cirka 500 boliger.

Målsetting er at samlet klimagassutslipp fra bydelen maksimalt skal utgjøre 50 % av det som er dagens praksis. Utbygger for utbyggingsområdet er Skanska AS. De blir hovedsamarbeidspartner i hovedprosjektet. (Kilde: rapporten)

Les mer om Framtidens byer på regjeringen.no
.