Framtidens aktivhus

Presentasjon av et forsøkshus i Stjørdal etter aktivhusprinsippet, utarbeidet av Framtidens aktivhus as (2012).

Energieffektive bygninger byr på en rekke utfordringer. Utstrakt bruk av isolasjon og et sørvendt vindusareal kan ha negative konsekvenser for inneklimaet og bomiljøet. Aktivhusprinsippet har et helhetlig syn på samspillet mellom energi, inneklima og miljø. Målsetningen er å vise at er forenlig med et sunt og komfortabelt bomiljø.

Dette heftet gir en detaljert beskrivelse av et aktivhus oppført i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Her presenteres husets arkitektur, kontruksjon, materialer, leverandører, ventilasjon, styring, beregninger m.m., samt intervjuer med sentrale aktører i prosjektet.

Se også presentasjon av huset i Forbildeprosjekter.

Framtidens aktivhus

Framtidens aktivhus
Norge

Framtidens aktivhus as, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

Engelsk utgave: Future active house