NTNU: Forprosjekt Blakli

Vurdering av alternativt energikonsept av ny enebolig på Blaklia, notat utarbeidet av NTNU (2012).

Hensikten med rapporten er å vurdere en alternativ driftsstrategi av en ny enebolig på Blakli, Trondheim. Bygningen har en buffersone mot sør-øst over to etasjer som ikke er oppvarmet areal. Beregningene gjort med SIMIEN viser energibehov, varmetapstall, og sommer og vinter komfort -vurderingene.

Varmetappstallet viser med 0,99 W/(m2 K) relativt høyt varmetap pga avtrekksventilasjonen. En varmeveksler for avtrekksluft skal overføre og gjenbrukes en del varme til vannbereder/varmelagringstanken. Dette konsept kan ikke vurderes i SIMIEN. Men en overordnet vurdering viser at konseptet kan fungere og at det resulterer i en energieffektiv løsning.

Oppvarming baseres på vedfyring, som viser svart lave klimagass emisjoner. Luft-inntrekk gjennom fasaden kan føre til lokalt trekk og termisk ukomfort. En videre vurdering av forvarming anbefales og skal utvikles i videre prosjekteringsfasen.
(Kilde: rapporten)

Les mer om prosjektet på aarstidshus.blogspot.com.