Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap

Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan energisparekontrakter med garanti kan benyttes for å oppnå energisparing på en enkel og lønnsom måte.

Brosjyren reflekterer i stor grad erfaringene som ble gjort i Nedre Silkestrå Borettslag i Oslo gjennom et pilotprosjekt og bør oppfattes som et eksempel på hvordan slike kontrakter kan benyttes av boligselskap. Vi forklarer også prinsippet for , beskriver de ulike trinnene i prosessen og peker på noen viktige punkter som bør avklares før man eventuelt går i gang med et -prosjekt.

Energisparekontrakter med garanti () i norske boligselskap

Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå borettslag

Kjell Gurigard, Tanja Winther, Jørgen Molvig, Jon-Erik Lunøe, Kristin Helena Amundsen, Lisbeth Stokke Fjeldly.

2014

Brosjyren er et resultat av et pilotprosjekt om energisparekontrakter med garanti ( - fra engelsk: Energy Performance Contracting) som ble gjennomført i Nedre Silkestrå Borettslag i 2013-14. Piloten ledes av Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og er en del av forskningsprosjektet ESPARR – Energisparing fra regulering til realisering, som ledes av CICERO Senter for klimaforskning. ESPARR finansieres av Norges forskningsråd (2012-14). Pilotprosjektet ble støttet av Enova, Husbanken, AF Gruppen Norge AS, OBOS og Oslo Kommune via Klima- og energifondet.

To utgitte publikasjoner kompletterer innholdet i denne brosjyren: