Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag om bruk av EPC-kontrakter i boligsektoren har SINTEF Byggforsk derfor laget en utredning om hvordan bruk av EPC kunne ha påvirket Myhrerenga-prosjektet, Norges første rehabilitering av boligblokker med passivhuskomponenter.

Da Myhrerenga-prosjektet ble diskutert og gjennomført fra 2006 til 2011, var energisparekontrakter svært lite utbredt. I realiteten var det aldri noen mulighet for på Myhrerenga. Evalueringen er derfor et rent teoretisk resonnement, med noe støtte i tidligere erfaringer fra andre land, resultater fra nyere norske forskningsprosjekter som bakgrunn, og utgangspunkt i tidligere utredninger om Myhrerenga. Et basis-scenario med eksisterende enøk-analyse som utgangspunkt er mest i tråd med vanlige, enkle energisparekontrakter utenfor boligsektoren i Norge og andre land. Foreslåtte energieffektiviseringstiltak hadde vært lønnsomme og fullt mulig å refinansiere med , med den konsekvens at bygningskroppen ikke hadde blitt rehabilitert, komfort og inneklima ikke hadde blitt forbedret, og seinere rehabilitering ville blitt vanskeligere å gjennomføre. Scenarioet er ikke realistisk, siden det var et svært tydelig behov for gjennomgripende rehabilitering, og beboerne hadde ytterligere ønsker om oppgradering. 


Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker

Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie

Michael Klinski
SINTEF Fag
ISBN 978–82–536–1446–5
2015