NBBL: Energisystemer i boligmassen

Rapport om kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering, utarbeidet av NBBL (2011).

Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap om boligpreferanser og holdninger til blant annet energi- og miljøspørsmål. Denne rapporten er ledd i prosjektet ”Energieffektivisering i eksisterende boligbygg”.

Energiøkonomisering og økt tilgjengelighet i eksisterende bebyggelse er en viktig satsning for boligbyggelagene framover. NBBL har ønsket å fremskaffe mer detaljert kunnskap om status innen energisituasjonen i boligmassen. Det gjelder både i forhold til den fysiske strukturen med hensyn til bygningstyper og energisystemer, og til sosiale forhold som kunnskaper, holdninger og energibruk.

Rapporten tar for seg mange temaer og kan være et godt grunnlag for boligbyggelagene og andre interesserte i forhold til videre vurdering av muligheter og barrierer knyttet til energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.
(Kilde: rapporten)