Energieffektive boliger for fremtiden

Håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger, utarbeidet av Sintef Byggforsk og NTNU (2012).

Dette er en revidert utgave av håndboka utgitt i 2006. Håndboka var et resultat av et samarbeid mellom Husbanken, Enova og SINTEF som startet i det norske prosjektet Kostnadseffektive lavenergiboliger og med deltakelse i det internasjonale prosjektet IEA SHC Task 28/ECBCS Annex 38 Sustainable Solar Housing.

Siden utgivelsen i 2006 har det kommet en norsk standard som definerer lavenergiboliger og passivhus (NS 3700: 2010). Det har også blitt realisert mange
lavenergiboliger og passivhus i denne perioden. I tillegg har det blitt årlige etterutdanningskurs ved NTNU der håndboken har vært et viktig underlag.
(Kilde: boka)