Cold Climate and Territory II

Verte Landskap har gjennom prosjektet COLD CLIMATE AND TERRITORY satt fokus på områder med et stort potensial, hvor sterke og til dels motstridende interesser kjemper om begrensede ressurser.

Dette er i økende grad et bilde av ressurssituasjonen i verden,hvor stadig flere ønsker å utvikle knappe ressurser.I områder med stort potensial bor det ofte også mennesker. Mennesker med historie og tilhørighet,og som har sine syn på hvordan nye utfordringer skal møtes. Hvordan vi velger å løse slike utfordringer sier mye om samfunnets maktstrukturer, og evne og vilje til demokrati og medvirkning. Åpne kreative prosesser krever gjennomtenkt struktur og bevisstledelse, men gir en bred plattform av informasjon og innspill. Disse kan seinere bearbeides og brukes idet ferdige resultatet. Vi er ute etter de gode ideene som kommer gjennom forpliktende deltakelse i verksteder og dialogmøter. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan vi kan få de engasjerte dialogene, finne de gode spørsmålene, og til slutt omforente og ofte uventede løsninger, skriver Verte Landskap i denne sluttrapporten. 


Cold Climate and Territory II

VERTE landskap - arkitektur as
ISBN 978-82-999100-1-9