Brrrettslaget 2011

Oversikt over finansieringsordninger fra Husbanken og Enova ved rehabilitering av boligselskap (2011).

I fremtiden vil boligselskap med lave energiutgifter og god tilgjengelighet bli etterspurt i boligmarkedet. Tiltak som f.eks. etterinstallering av heis gjør at eldre kan bli boende lengre, og at fremkommeligheten for barnefamilier og andre blir bedre. Rehabilitering med fokus på energibesparende tiltak fører til lavere strømutgifter og økt bokomfort hele året.

I denne brosjyren finner du en oversikt over lån og tilskudd som Husbanken og Enova tilbyr i forbindelse med rehabilitering av boligselskap. Både Husbanken og Enova kan tilby støtte fra forprosjekteringsfasen til arbeidet er ferdig.