Husbanken: Blakstadmodellen

Erfaringshefte om bygging av passivhus, utarbeidet av Husbanken (2012).

Dette erfaringsheftet beskriver hvordan Blakstadmodellen som pilotprosjekt er planlagt, prosjektert og gjennomført. Her finner du erfaringer fra partnerne i Froland og formidling av kunnskapen som er lært underveis. Hensikten er at andre kommuner og videregående skoler skal få god kunnskap til å kunne starte opp og gjennomføre et tilsvarende prosjekt på sitt hjemsted.

Modellen er utformet spesielt med tanke på vertskommuner for videregående skoler med byggteknikk. (Kilde: heftet)