Bærekraftige liv på Landås

Bærekraftige liv på Landås ønsker å løfte hverandre ut av handlingslammelsen og inspirere hverandre til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i klimautfordringen og gode fellesskapsløsninger.

”Bærekraftige liv på Landås” ble startet i 2008 av tre engasjerte naboer, Lars Ove Kvalbein, Liv Karin Lund Thomassen og Agnes Vevle Tvinnereim. Ut fra en erkjennelse av at våre moderne samfunn står fremfor en rekke store utfordringer, som krever helt nye løsninger, bestemte de seg for å utforske handlingsrommet i lokalsamfunnet. De spurte seg om vi, ved hjelp av alle de nettverkene som vi er en del av i vårt lokalsamfunn, kan skape en plattform for felles, inspirerende handlinger i møte med klimakrisen? De har skapt sosiale møteplasser med miljøfokus, og viser at handlinger gir holdningsendringer. Aksjonen har bl.a. samlet folk til klimaforedrag med middag, klimaseminar, kurs i økokjøring og i kjøkkenhagedyrking, matkurs for kortreist og økologisk dyrket mat, Landåskonferanse, felles vedhogst i nabolaget, Landåsfest og byttedag.De ønsker å utvikle en plattform som både kan brukes til felles tiltak som monner, der de setter mot i hverandre, utfordrer hverandre og ikke minst danner synlige nettverk som er med på å gi ryggdekning til politikere som ønsker å gå til valg med klare holdninger til beste for miljø og klima.

Husbanken har gitt støtte til flere delprosjekter knyttet til Bærekraftige liv på Landås.

Mulighetsstudie for storutbygging av solenergi på Landås - masteroppgave HiB

Bacheloroppgave v/avdeling for Ingeniør- og økonomifag.
Sander Tangset, Sondre Flaskerud, Torbjørn Bergfjord

Veileder - energieffektivisering av trehus

Kristian Amlie og Anne Sofie Handal Bjelland, HiB
Senter for nye medier, HIB  

Beboerdrevet energioppgradering - en kostnads- og effektanalyse for energibesparende tiltak i bolig, bacheloroppgave HiB

Beboerdrevet Energioppgradering - En kostnads- og effektanalyse for energisparende tiltak I bolig, bacheloroppgave HiB

Rapport til Husbanken for prosjektet “Beboerdrevet energioppgradering”

Beboerdrevet energioppgradering - en kostnads- og effektanalyse for energisparende tiltak i bolig. Bachelor v/avdeling for ingeniør- og økonomifag.
Olav Fortun, Heidi Mjølsnes, Martin Gjøen.

Report to The Norwegian State Housing Bank - project “Citizen driven energy upgrade” english summary

Citizen driven energy upgrade
​Kristian Amlie and Liv Karin Lund Thomassen