Trondheim kommune: Arildsgt. 6

Utredning om rehabilitering av gammel bygård, utarbeidet av Utbyggingsenheten i Trondheim kommune (2012).

Trondheim kommune disponerer ca 4000 boliger. Blant utleieboligene finnes mange gamle bygårder under dårlige energimessige forhold. Mange er oppført i mur/betong med kuldebroer og lite eller ingen isolasjon. Utfordringene for disse gamle bygårdene omfatter ofte også branntekniske forhold og bevaringsmomenter, samt lav arealeffektivitet og tilgjengelighet.

Kommunen har derfor interesse av å finne gode metoder og løsninger til å utvikle denne bygningsmassen. Ved totalrehabilitering av en slik eldre bygård, vil kommunen bygge opp kunnskap omkring hvordan en best kan løfte bygningsmassen opp mot en vesentlig høyere (opp til passivhusnivå). Rapporten er et resultat av en utredningsfase som skal gi grunnlag for beslutninger i arbeidet med rehabiliteringen.


 Trykt utgave i biblioteket.