SSB: Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen

Notat fra utredningsprosjekt om LMU, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (2013).

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil fra og med publisering av Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 4. kvartal 2012 utvide publiseringen med mer detaljerte leieestimater. Denne utvidelsen av LMU er basert på konklusjoner og erfaringer fra et utredningsprosjekt initiert og finansiert av Husbanken og Kommunal- og regionaldepartementet.

Prosjektet startet opp høsten 2011 og ble avsluttet med publisering av LMU for 4. kvartal 2012. Denne rapporten dokumenterer det arbeidet som er gjort i utredningsprosjektet og som ligger til grunn for den utvidede publiseringen. (Kilde: notatet)

Les notatets sammendrag på SSBs sider.
Utvidelse av Leiemarkedundersøkelsen

Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen

Tarik Ogbamichael, Aina Holmøy, Ragnhild Nygaard    
Notater 2013/18
ISBN 978-82-537-8650-6      
Statistisk sentralbyrå, 2013