Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor

En kunnskapsoversikt fra NOVA

Husbanken inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med NOVA og Norges Byggforskningsinstitutt om samfunnsvitenskapelig boligforskning. I programmet ble det avtalt prosjekter innenfor tre temaområder der Statens og Husbankens rolle i en markedsstyrt boligstruktur var ett av temaene.

Rapporten omhandler følgende prosjekter:

  • Boligdimensjonen i velferdsstaten: velferdsforskningens blinde punkt
  • Mål, normer og standarder i boligpolitikken
  • Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder
  • Tilbudet av leide boliger – fleksibel eller flyktig