NOVA: Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

Rapport om statlig boligpolitikk med dokumentasjon og debatt, utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011).

Temaet for denne rapporten er statlig boligpolitikk i Norge fra ca. 1970 til 2010, et tidsrom hvor det skjedde store endringer i boligsektorens offentlige støtte- og reguleringsordninger. Viktige boligpolitiske endringsprosesser i det aktuelle tidsrommet dokumenteres og analyseres i rapporten.

Fire sentrale boligpolitiske virkemidler blir gjenstand for særskilt oppmerksomhet i det som følger: offentlig boligfinansiering, bostøtte, boligbeskatning og markedsreguleringer. Alle fire virkemidler er viet egne kapitler som omhandler hele perioden fra 1970 til 2010.

Hovedformålet med rapporten er å bidra med kunnskap til de som utformer, diskuterer og interesserer seg for norsk boligpolitikk. Dokumentasjonen og analysene i rapporten vil være interessante for historikere og samfunnsvitere som ønsker å utforme helhetlige synteser om den politiske utviklingen i Norge etter 2. verdenskrig. (Kilde: rapporten)

Les mer om rapporten på sidene til NOVA.