NIBR: Modeller for utleie med sosiale formål

Hva skal til for å stimulere aktører til å gå inn i utleieleieprosjekter med sosiale formål? Rapport fra NIBR (2012).

Rapporten, som er et oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, diskuterer ulike måter leiemarkedet klassifiseres på og ser på hva aktørene vurderer når de skal bestemme seg for å investere i utleieboliger til sosiale formål.

Med utgangspunkt i en stilisert modell, viser rapporten sentrale elementer som risiko, avkastning og bindingstid. Intervjuer av representanter for kommuner og boligbyggelag fra Oslo, Bergen og Trondheim gir en oversikt over utleiemodeller med sosialt formål i de tre største byene.